Rozpis

pdf

CENA STŘEDNÍ MORAVY 2017

Pořadatel
Klub orientačního běhu Konice
ředitel
Jaroslav Komínek
hlavní rozhodčí
Miroslav Hlava
stavitelé tratí
E1  Jiří Procházka R2
E2  Josef Procházka R2
E3  Václav Navrátil R3

Datum konání
30. června – 2. července 2017

Centrum
Šebetov – koupaliště GPS: 49°32’29.040″N, 16°43’11.280″E

Prezentace
Pátek 30. 6.           od 14.30 do 16.00 v centru E1
E2 – E3  do 9.30 hodin v cíli (pouze dohlášky a změny)

Program
pátek    30. 6.       000 = 16.30 hod.,  E1 – krátká trať
Borotín – koupaliště,  (8 km – GPS: 49°35’26.175″N, 16°40’36.460″E )
sobota  1. 7.        000 = 11.00 hod., E2 – klasická trať
Šebetov – koupaliště, (GPS: 49°32’29.040″N, 16°43’11.280″E )
neděle 2. 7.         000 = 10.00 hod.,  E3 – zkrácená trať
Šebetov – koupaliště, (GPS: 49°32’29.040″N, 16°43’11.280″E )

Přihlášky
Využívejte přihláškový systém ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3836).
Výjimečně (neregistrovaní a cizinci) e-mailem na adresu hlava@iresta.cz . Přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď!!
Uzávěrka přihlášek je 12. června 2017, dodatečné přihlášky budou dle možností pořadatele za zvýšený vklad.

Ubytování
Stanový kemp na koupališti – mobilní WC, napojení pitné vody, mytí. Kemp bude otevřen v pátek 30. 6. od 10.00 hod. a uzavřen v neděli 2. 7. v 16.00 hod.
Další typy ubytování pořadatel nezajišťuje, můžete ho nalézt mj. na www.jevicko.cz, www.boskovice.cz, www.boskovicko.cz,  aj.

Parkování
Poplatek za parkování činí 60 Kč/auto (hradí se při příjezdu).

Mapy
E1 – 1: 10 000, ekv. 5 m, stav 2017, autor Karel Truhlář
E2, 3 – 1: 10 000, ekv. 5 m, stav 2017, autor Bohumil Háj
Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Terén
E1 – mírně kopcovitý, členitý, pískovcové balvany a kameny.
E2 a E3 – kopcovitý, hluboká údolí, porostově pestrý.

Kategorie, tratě
DH10N, D10C, D12A, D14A, D16B, D18B, D21A, D21B, D35B, D35C, D45B, D45C, D55B, D55C, D65
H10C, H12A, H14A, H16B, H18B, H21A, H21B, H21C, H35B, H35C, H45B, H45C, H55B, H55C, H65
P, T a HDR

Kategorie P je určena široké veřejnosti.
Kategorie T je určena zkušeným závodníkům, kteří se nepřihlásili do ostatních vypsaných kategorií. Kategorie HDR je určena rodičům s dětmi.
Kategorie DH10N běží systémem „smajlíků“, není tedy fáborkovaná a na trať nebude připuštěn doprovod.
Předpokládané časydle Soutěžního řádu Hanácké oblasti v orientačním běhu.
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.
V kategoriích žactva lze získat licenci A resp. B, v kategoriích dorostu lze získat licenci B.

Upozornění
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
 
Vklady, poplatky

Přihlášky doručené do: 12. 6. 2017 23. 6. 2017 později
3 etapy 1 etapa 3 etapy 1 etapa 3 etapy 1 etapa
Žactvo, D,H65 270 Kč 100 Kč 330 Kč 120 Kč 400 Kč 150 Kč
HDR, P, T 180 Kč 60 Kč 180 Kč 60 Kč 180 Kč 60 Kč
Ostatní 360 Kč 150 Kč 430 Kč 180 Kč 540 Kč 230 Kč
Kemp 250 Kč

Členové reprezentačního družstva juniorů a dospělých, kteří se přihlásí v řádném termínu, mají účast na našich závodech zdarma. V přihláškovém systému stačí uvést poznámku – RD.
Veškeré platby zasílejte ve prospěch účtu KOB Konice, Tyršova 397, Konice, u KB Prostějov, číslo 14336701/0100, vs. 1706XXXX, kde XXXX je číslo klubu dle adresáře ČSOB.

Ražení
Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700,– Kč. Poplatek za půjčení čipu bude 20,- Kč/etapa.

Informace
www.csm.kobkon.cz
Miroslav Hlava – mobil: 605 299 453, e-mail: hlava@iresta.cz

Protesty
Písemné proti vkladu 200,– Kč hlavnímu rozhodčímu.

Předpis
Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB.

Občerstvení
Pořadatelé budou ve spolupráci s místními pořadateli v centru provozovat bufet – pivo, limo, a jiné regionální speciality.

V Konici 12. dubna 2017

Jaroslav Komínek                                                                            Miroslav Hlava
ředitel závodu                                                                                  hlavní rozhodčí