Rozpis

pdf

CENA STŘEDNÍ MORAVY 2019

Pořadatel

Klub orientačního běhu Konice

ředitel                            Jaroslav Komínek

hlavní rozhodčí             Miroslav Hlava R1

stavitelé tratí    E1         Josef Procházka R2

E2         Václav Navrátil R3

E3         Petr Hynek R3

Datum konání

28. – 30. června 2019

Centrum

Kladky – lyžařský areál GPS: 49.6571192N, 16.8282128E

Prezentace

Pátek 28. 6.       od 14.30 do 16.00 v centru E1

E2 do 10.30 hodin, resp. E3 do 9.30 v centru (pouze dohlášky a změny)

Program

pátek   28. 6.    000 = 17.00 hod.           Konice – zámek, park                                E1 – sprint

sobota 29. 6.    000 = 11.00 hod.           Ospělov – louka                                        E2 – klasická trať

(start i cíl do 2,5 km pěšky nebo na kole z centra)

neděle 30. 6.    000 = 10.00 hod.           Centrum                                                   E3 – klasická trať, hendikep

Přihlášky

Využívejte přihláškový systém ORIS.

Výjimečně (neregistrovaní a cizinci) e-mailem na adresu hlava@iresta.cz . Přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď!!

Uzávěrka přihlášek je 14. června 2019, dodatečné přihlášky budou dle možností pořadatele za zvýšený vklad.

Ubytování

Stanový kemp v centru závodů – mobilní WC, napojení pitné vody, mytí. Kemp bude otevřen v pátek 28. 6. od 10.00 hod. a uzavřen v neděli 30. 6. v 16.00 hod.

Ubytování je nutno objednat spolu s přihláškou a je ho nutné uhradit spolu s vkladem.

Parkování

Poplatek za parkování činí 50 Kč/auto (hradí se při příjezdu do centra).      Na E1 se bude parkovat na veřejných parkovištích ve městě – zdarma.

Mapy

E1 – 1 : 4 000, ekv. 2,5 m, stav 2019, ISSOM2007, autoři Jakub Zimmermann a Miroslav Hlava.

E2, 3 – 1 : 10 000, ekv. 5 m, stav 2019, ISOM2017, autoři Bohumil Háj a Zdeněk Rajnošek, revize členové KOB Konice.

Mapy budou vodovzdorně upraveny – vodovzdorný papír YUPO 150 mic, tisk  Properus s.r.o. Olomouc.

Terén

E1 – městská mírně kopcovitá zástavba – !!! Platí zákaz použití běžecké obuvi s hřeby!!!

E2 a E3 – kopcovitý, hluboká údolí, porostově pestrý.

Kategorie, tratě

D10C, D12A, D14A, D16B, D18B, D21A, D21B, D35B, D35C, D45B, D45C, D55B, D55C, D65,

H10C, H12A, H14A, H16B, H18B, H21A, H21B, H21C, H35B, H35C, H45B, H45C, H55B, H55C, H65B, H65C, H75,

HD10N, HDR, P a T

Kategorie P je určena široké veřejnosti.

Kategorie HDR je určena rodičům s dětmi.

Kategorie HD10N běží systémem „smajlíků“ a na trať nebude připuštěn doprovod.

Předpokládané časydle Soutěžního řádu Hanácké oblasti v orientačním běhu.

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.

V kategoriích žactva lze získat licenci A resp. B, v kategoriích dorostu lze získat licenci B.

Upozornění

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

 

Vklady, poplatky

 

Přihlášky doručené do: 14. 6. 2019 21. 6. 2019 později
3 etapy 1 etapa 3 etapy 1 etapa 3 etapy 1 etapa
Žactvo, D,H65 – 270 Kč 100 Kč 330 Kč 120 Kč 400 Kč 150 Kč
HDR 180 Kč 60 Kč 180 Kč 60 Kč 180 Kč 60 Kč
Ostatní 360 Kč 150 Kč 430 Kč 180 Kč 540 Kč 230 Kč
Kemp 250 Kč

Členové reprezentačního družstva juniorů, kteří se přihlásí v řádném termínu, mají účast na našich závodech zdarma. V přihláškovém systému stačí uvést poznámku – RD.

Veškeré platby zasílejte ve prospěch účtu KOB Konice, Tyršova 397, Konice, u KB Prostějov, číslo 14336701/0100, vs. 2806XXXX, kde XXXX je číslo klubu dle adresáře ČSOB.

Ražení

Elektronické SportIdent – SI jednotky budou nastaveny do bezkontaktního režimu BEACON CONTROL.

Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 1000,- Kč.

Informace

Na stránce závodu www.csm.kobkon.cz, Miroslav Hlava – mobil: 605 299 453, e-mail: hlava@iresta.cz

Protesty

Písemné proti vkladu 400,- Kč hlavnímu rozhodčímu,  hlava@iresta.cz

Předpis

Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB.

Dětská školka

Dětská školka bude zřízena při každé etapě.

GDPR

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v  platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a  v  informačním systému ORIS

Fotografování

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím explicitně fotografovi.

Občerstvení

Pořadatelé budou ve spolupráci s místními pořadateli v centru provozovat bufet – pivo, limo, a jiné regionální speciality.

V Konici 1. května 2019

Jaroslav Komínek                                                                Miroslav Hlava

ředitel závodu                                                                     hlavní rozhodčí