Nechte zpívat Mišíka

Koncem osmdesátých let minulého století se na mnohých zdech a plakátovacích plochách objevovaly nápisy Nechte zpívat Mišíka. Ten byl díky komunistickým cenzorům zakázán a nemohl koncertovat.

My jsme ho malinko modifikovali na Nechte mluvit Věžníka. Tím vám chceme oznámit, že Tonda mluvit bude do mikrofonu jako zasvěcený, leč originální a nevšední komentátor.