Eko – CSM

KON_zelená

Cena střední Moravy 2017 bude opět ekologická. Informace k našemu závodu – pokyny, startovní listiny podle oddílů budeme zveřejňovat pouze elektronicky. Ostatní dokumenty zveřejníme v souladu s Pravidly OB na shromaždišti.

Vítejte

Vítejte na stránkách Ceny střední Moravy 2017.
Tradiční závody proběhnou v termínu 30. června – 2. července 2017 s centrem v Šebetově. První etapa se uskuteční v lese v okolí koupaliště v Borotíně a druhá a třetí proběhnou v těsném okolí koupaliště v Šebetově.